Kv. Fridhem 1, Ystad

April 2019 – November 2020

Ombyggnad av vindsutrymmen till bostäder

BTA: ca 1200 m2

Entreprenadvolym: ca 45 Mkr

Entreprenadform: Generalentreprenad

Beställare: Ystadbostäder

Kv. Fridhem 1, Ystad
Kv. Fridhem 1, Ystad
Kv. Fridhem 1, Ystad
Kv. Fridhem 1, Ystad
Kv. Fridhem 1, Ystad
Kv. Fridhem 1, Ystad
Kv. Fridhem 1, Ystad
Kv. Fridhem 1, Ystad
Kv. Fridhem 1, Ystad
Kv. Fridhem 1, Ystad
Kv. Fridhem 1, Ystad
Kv. Fridhem 1, Ystad