LIV3, Ystad

Ombyggnation, restaurang och kontor

Maj 2022 – Dec 2022

BTA: 1300 m2

Entreprenadvolym 10 Mkr

Entreprenadform: Utförandeentreprenad

Beställare: Antonssons Fastighets AB

Bild: 2022-06/liv1.jpg
Bild: 2022-06/liv2.jpg
Bild: 2022-06/liv3.jpg