Verkmästaren 20, Ystad

Juli 2019 – November 2020

LSS-Boende och ägandelägenheter i tre våningar med källare

BTA: ca 3500 m2

Entreprenadvolym: ca 80 Mkr

Entreprenadform: Samverkansentreprenad Totalentreprenad

Beställare: Enrax Fastighet

Bild: 2022-11/dsc-2342mindre.jpg
Bild: 2022-11/dsc-2414mindre.jpg
Bild: 2022-11/dsc-2391mindre.jpg
Bild: 2022-11/dsc-2387mindre.jpg
Verkmaestaren 20, Ystad
Verkmaestaren 20, Ystad
Verkmaestaren 20, Ystad
Verkmaestaren 20, Ystad
Verkmaestaren 20, Ystad
Verkmaestaren 20, Ystad
Verkmaestaren 20, Ystad
Verkmaestaren 20, Ystad