Kamerala 1, Köpingebro

Mars 2020 – Augusti 2021

12 stycken enfamiljshus

BTA: ca 1200 m2

Entreprenadvolym: ca 40 Mkr

Entreprenadform: Totalentreprenad

Beställare: BLS Property

Kamerala 1, Koepingebro
Kamerala 1, Koepingebro
Kamerala 1, Koepingebro
Kamerala 1, Koepingebro
Kamerala 1, Koepingebro
Kamerala 1, Koepingebro
Kamerala 1, Koepingebro
Kamerala 1, Koepingebro
Kamerala 1, Koepingebro
Kamerala 1, Koepingebro
Bild: 2022-06/20220629-kamerala2.jpg