Kranskötaren 10

Januari 2020 - Oktober 2020

Ombyggnad av industribyggnad till butikslokaler

BTA: ca 10000 m2

Entreprenadform: Utförandeentreprenad

Beställare: ENRAX Fastighet AB

Kranskoetaren 10, Ystad
Kranskoetaren 10, Ystad