Lachmanns, Köpingebro

Augusti 2021 – Mars 2024

Nyproduktion av 66 hyresrätter fördelat på två byggnader

BTA: ca 5600 m2

Entreprenadvolym: ca 120 Mkr

Entreprenadform: Totalentreprenad

Beställare: BLS Property / Lachmanns 1 AB

Bild: 2022-11/dsc-2575mindre.jpg
Bild: 2023-01/dsc-3243.jpg
Bild: 2023-01/dsc-3220ny.jpg
Bild: 2023-01/dsc-3294ny.jpg
Bild: 2023-01/dsc-3268.jpg
Bild: 2022-11/dsc-2568mindre.jpg
Bild: 2022-09/a6.jpg
Bild: 2022-09/a5.jpg
Bild: 2022-04/lachmanns2.jpg
Bild: 2022-09/a8.jpg
Bild: 2022-09/a4.jpg
Bild: 2022-11/dsc-2587mindre.jpg
Bild: 2021-10/lachmanns7.jpg
Bild: 2021-10/lachmanns4.jpg
Bild: 2021-06/img-0810.jpg
Bild: 2021-06/img-0803.jpg
Bild: 2021-09/e0d8b5d9-72d0-4ece-9fbd-1d541372f9bc.jpeg
Bild: 2021-03/1617016983_lachmanns-fasader.jpg