Räknemaskinen 3, Köpingebro

Mars 2019 – November 2019

3 stycken enfamiljshus

BTA: ca 600 m2

Entreprenadvolym: ca 10 Mkr

Entreprenadform: Totalentreprenad

Beställaren: BLS Property

Raeknemaskinen 3, Koepingebro
Raeknemaskinen 3, Koepingebro
Raeknemaskinen 3, Koepingebro
Raeknemaskinen 3, Koepingebro
Raeknemaskinen 3, Koepingebro
Raeknemaskinen 3, Koepingebro
Raeknemaskinen 3, Koepingebro