Svarvaren 4

Vinter 2019 – Sommar 2020

Hyresgästanpassning för tandläkarmottagning

BTA: ca 900 m2

Entreprenadvolym: ca 8 Mkr

Entreprenadform: Utförandeentreprenad

Beställare: Enrax Fastighet

Svarvaren 4, Ystad
Svarvaren 4, Ystad
Svarvaren 4, Ystad
Svarvaren 4, Ystad
Svarvaren 4, Ystad
Svarvaren 4, Ystad